ВОДКОМ БЪЛГАРИЯ ООД

Обекти

Летище 'Безмер'

 • Канализационни и дренажни тръби

Депо за отпадъци село Санадиново

 • Канализационни и дренажни тръби
 • Водопроводни тръби
 • Ревизионни шахти
 • Чугунена спирателна арматура
 • ПЕВП фитинги

Канализация град Козлодуй

 • GRP стъклопластови тръби

Околовръстно шосе град София

 • ПП гофрирани канализационни тръби
 • ПЕВП дренажни тръби
 • Чугунени капаци и решетки

Водостабдяване и канализация с. Черноочене, с. Орешница и тласкател Царевец

 • ПЕВП тръби вода
 • ПЕВП гофрирани канаизационни тръби
 • ПЕВП фитинги
 • Спирателна арматура
 • Чугунени капаци и решетки

Воден цикъл град Ямбол

 • Водопроводни тръби ПЕВП 
 • Сприрателна арматура 
 • Канализационни тръби ПП, ПВЦ 
 • Геосинтетика
 • Дренажни тръби

Воден цикъл град Димитровград

 • Стъклопластови тръби - канализация

Воден цикъл град Момчилград

 • Водопроводни тръби 
 • Спирателна арматура
 • Канализационни и дъждоприемни шахти 
 • Дренажни тръби

Водни цикли град Раковски и град Созопол

 • Спирателна арматура 
 • Полиетиленови фитинги

Канализация град Златарица и Колектор 'Драгалевци' - София

 • Канализационни тръби ПЕВП

Водоснабдяване град Ардино и с. Лесидрен

 • ПЕПВ водопроводни тръби
 • ПЕПВ канализационни тръби
 • Дренажни тръби
 • Геотекстил

Водопроводни тръби гр. Девин и с. Баня

 • Водопроводни тръби
 • Фитинги
 • Спирателна арматура

Лидл град Добрич

 • ПЕПВ канализационни тръби
 • Полиетиленови шахти